CV01a – Čára mezi dvěma body

První script demonstruje postup při vytváření algoritmu a chování výsledné geometrie při změně parametrů. Script vygeneruje úsečku mezi dvěma parametricky zadanými body. Souřadnice bodů jsou zadávány Number Sliderem.

> script ke stažení cv1-cara.gh (ver.gh 0.9.0070)

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook