CV02a – Rastr sloupů

Cí­lem tohoto příkladu je ukázka a následné procvičení vytváření číselných řad – polí. Křížením vygenerovaných řad vznikne matrice souřadnic pro umístění geometrie načtené jako parametr z rhina – v tomto případě ocelového sloupu.

Vstupními parametry jsou obecná geometrie z rhina – Brep. Number slidery určují počet prvků a velikost modulu v jednotlivých směrech rastru. Příkaz Series generuje řadu čísel a následné křížení přes Cross Reference zkombinuje každé číslo z první řady s každým číslem z druhé řady (metoda Holistic). Vygenerované řady čísel jsou použity jako souřadnice pro body – translační vektory, na něž je rozmístěna načtená geometrie příkazem Move.

script: Sloupy

> script ke stažení­ cv1-sloupy.gh (ver.gh 0.9.0061)

> rhino podklad ke stažení­ sloup.3dm

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook