CV02b – Přímočaré schodiště

Leitmotivem tohoto příkladu je vytváření bodů v prostoru. Script generuje dvě řady bodů, které definují úhlopříčku kvádrů jednotlivých stupňů přímočarého schodiště.

Směr výstupní čáry je rovnoběžný s osou X, proto jsou generovány hodnoty pro souřadnice v ose X, zatímco hodnoty na ose Y jsou konstantní. Další řada čísel (Series) slouží pro výšky bodů na ose Z. U sérií hodnot pro body na druhém konci úhlopříčky jsou do příkazu Series zadány počáteční hodnoty parametru S. Kvádry stupňů jsou vytvořeny příkazem Box 2Pt.

Součástí scriptu je i ověření optimálních rozměrů podle Lehmanova vzorce. Výsledná hodnota je spočítána v příkazu Expression. Názvy vstupních parametrů byly přejmenovány na h respektive b.

> script ke stažení cv1-schodiste.gh (ver.gh 0.9.0070)

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook