CV03a – Skříňka

Praktické cvičení zaměřené na vygenerování 3D modelu konkrétního nábytku – skříňky se zásuvkami. Konstruování bodů v prostoru a následná tvorba kvádrů pomocí dvou diagonálních bodů. Script nenačítá žádnou geometrii z rhina; vystačí si s příkazy z Grasshopperu.

Zásadní jsou ve scriptu vstupní parametry (celkové a dílčí rozměry nábytku) a následné matematické operace s nimi. Principiálně se v první fázi vynesou v prostoru referenční body (Construct Point) a následně jsou z nich zkonstruovány kvádry (Surface | Primitive | Box2Pt). Pro vytvoření dutého korpusu skříňky je použito booleovské odečtení těles (Intersection | Shape | Solid Difference). Čela zásuvek jsou rozmístěna pomocí řady Z-ových vektorů (Unit Z). V závěru jsou jednotlivé díly skříňky spojeny kvůli efektivnějšímu upečení do skupiny (Group).

> script ke stažení­ cv2-skrinka.gh (ver.gh 0.9.0062)

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook