CV04c – Modulární fasáda

Další příklad využívající generátoru náhodných čísel (Random), tentokrát na téma náhodného dělení fasády do modulárních bloků. Pro větší drama jsou jednotlivé moduly v závěru scriptu ještě náhodně vysunuty do prostoru.

Vstupními parametry jsou délka fasády, počet modulárních os, na které se má fasáda rozdělit, dále počet a výška jednotlivých pater a šířka spáry mezi moduly. Ve scriptu se také nachází několik semínek pro ovlivňování výstupu z random enginu. V úvodu je vypočítána šířka modulu a randomem označeny spáry, které se budou vykreslovat. Pro větší úbytek počtu spár je vstup N (Number of random values) odečten přes zadání výrazu (Expression) o počet 4 – je možné řešit odečítáním s variabilním number sliderem případně ponížením koeficientem. Do seznamu spár jsou následně ručně vloženy (Insert Items) první a poslední spára, poněvadž je random nemusel označit. Seznam spár je setříděn (Sort List) a jsou v něm vymazány shodné indexy spár (Delete Consecutive). Výsledný počet spár, které se budou vykreslovat, je změřen nástrojem Délka seznamu (List Length). Poněvadž je fasáda stavěna z kvádrů přes zadání dvou bodů jejich úhlopříčky (Box 2Pt), je vygenerovaný seznam indexů spár rozdělen na dva seznamy příkazem Sub List – v jednom seznamu je ubrána poslední spára, v druhém první spára. Indexy spár jsou následně přepočítány přes šířku modulu a šířku spáry a poslány do vstupu X v nástroji sestrojení bodu (Construct Point). Vstupy Z jsou napájeny klasickou sérií čísel odkazující se na parametr výška patra. Z důvodu přiřazení k jednotlivým patrům je u vstupu rozštěpen datový tok pomocí Graftu. Plastičtější působení modulů vzniká díky náhodnému povysouvání ve směru osy Y. Number sliderem je možné ovlivňovat minimální a maximální rozsah vysunutí.

> script ke stažení­ cv4-fasada2.gh (ver.gh 0.9.0076)


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook