CV04a – Listopad

Cílem cvičení je představit nástroj generátor náhodných čísel (Random). Načtenou geometrii z rhina (list) rozmístí na vygenerované body s náhodnými souřadnicemi.

Vstupním parametrem z rhina je plocha listu (Surface). Number slidery určují počet rozmísťovaných prvků a rozměry osévané obdélníkové plochy. Generátor náhodných čísel (Random) má v sobě zapnutou volbu Integer Numbers – celá čísla. Dvě vygenerované řady čísel po souřadnice X a Y vytvářejí body, na něž je posunutím (Move) umísťována načtená geometrie listu. V dalším kroku jsou náhodně vygenerovány úhly pro pootočení rozmístěných listů a převedeny na radiány (Radians). Střed otáčení (Rotate) se nachází vždy v místě daného referenčního bodu.

> script ke stažení­ cv4-listopad.gh (ver.gh 0.9.0062)

> rhino podklad ke stažení­ list.3dm

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook