CV05a – Sloupky na křivce

Tento příklad je zaměřený na dělení křivek (lomených čar). Vstupní křivka je rozdělena na úseky podle parametricky určené vzdálenosti. V dělících bodech křivky je zkonstruován kvádr – sloupek zábradlí nebo oplocení…

V úvodu scriptu je načtena křivka z rhina. Rozdělení křivky (Divide Distance) podle rozteče definované number sliderem generuje jednak body P, jednak parametry t. V těchto t místech je vytvořena konstrukční rovina nástrojem Curve Frame. Natočení konstrukční roviny (Plane) podle tečného resp. normálového vektoru je nutné pro vynesení obdélníka (Rectangle), jehož osy jsou kolmé resp. tečné na řídící křivku. Rozměry obdélníka definují dvě číselné oblasti (Domain). Zkonstruování kvádru může nastat dvěma způsoby – buď bude vytažena (Extrude) křivka podle Z-ového vektoru (Unit Z) a následně uzavřením děr (Cap Holes) vznikne těleso, nebo bude z obdélníka vytvořena plocha (Boundary Surface), ze které vznikne kvádr vytažením (Extrude) ve směru osy Z.

 

Na screenshotu jsou vidět vygenerované konstrukční roviny (Planes) a jejich osy X a Y (tečné resp. kolmé na řídící křivku).

> script ke stažení­ cv5-zabradli-sloupky.gh (ver.gh 0.9.0062)

> rhino podklad ke stažení­ zabradli.3dm

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook