CV07a – Voxelizace

Z bitmapových editorů známe pixelizaci - záměrnou degradaci bitmapy (nejčastěji čtvercové skupině pixelů je přiřazena jedna společná zprůměrovaná barva). Pixel (picture element) jako obrazový bod nesoucí informaci o jasu a barvě má v 3D světě svůj ekvivalent – voxelVoxel (volumetric element) = částice objemu představující hodnotu v pravidelné mřížce třídimenzionálního prostoru. Voxelizaci proslavila stavebnice Lego a herní hit Minecraft. V architektuře je voxelizace analogická pro modulární architekturu a celulární automat a inspirují se jí přední studia jako MVRDV, B.I.G. nebo OMA. Neměli bychom opomenout ani Safdieho Habitat 67.

OMA – Rem Koolhaas, Reinier de Graaf: Het Timmerhuis, Rotterdamm (2009-2015)

Ukázkový script voxelizuje vstupní geometrii na kvádry. Zásadním příkazem je analyzující funkce Point in Brep, která vyhodnotí pozici bodu vůči objemu a vrátí 1, pokud bod leží uvnitř objemu, nebo 0, pokud leží vně. Následně je vstupní list rozdělen dispečerem dle pravdivostních indexů. Ve scriptu je posuzovaným bodem těžiště kvádru.

> script ke stažení­ voxelizace.gh (ver.gh 0.9.0076)

Nejprve je vstupní objem (uzavřená spojená plocha) obalen Bounding Boxem a ten je délkově změřen. Bounding box je následně pomocí Box Array vyplněn jednotlivými voxely. Polohu jejich těžiště vůči vstupnímu objemu vyhodnotí Point in Brep a jeho výstupní pattern rozdělí Dispatch na voxely s těžišti ležícími uvnitř respektive vně objemu.

Voxelová matrice nemusí být primitivní ortogonální mřížka, ale nabízejí se i shluky platónských respektive archimédovských těles nebo nahodilé Voronoi 3D buňky:

 

Pro úplnost ještě script s matricí voxelů vygenerovaných Voronoi 3D:


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook