CV02c – Točité schodiště

Cílem tohoto cvičení je vygenerování 3D geometrie točitého schodiště. Zásadním příkazem je Rotate, který otáčí jednotlivé schodišťové stupně kolem vertikální osy. V úvodu scriptu jemně zabrnkáme na struny trigonometrie.

Script generuje jednak jednotlivé schodišťové stupně, jednak nosnou desku podstupnice. Pro zjednodušení je tloušťka podstupnice shodná s výškou schodu.

Jedním ze vstupních parametrů je šířka stupně v 1/3 délky schodu. Ta se stala podkladem pro výpočet úhlu mezi podstupnicemi schodiště – příkaz Sine (Sin) vrátí velikost úhlu v radiánech – použijeme ho pro vynesení vnitřního a vnějšího oblouku (Arc). Plocha mezi oblouky vznikla potažením (Loft) a byla vysunuta (Extrude) nahoru ve směru osy Z – velikost vektoru určil parametr výšky stupně. Pro rozmístění jednotlivých stupňů jsou vygenerovány nové vertikální souřadnice. Dalším krokem je otáčení (Rotate) jednotlivých stupňů kolem osy, která prochází počátkem souřadného systému (konstrukční roviny). Číselná řada obsahuje úhly v radiánech.

Základem geometrie schodnice je přímková plocha – stejně jako stupně jsou v prostoru vygenerovány přímky, které jsou následně potaženy (Loft) do plochy, která je vyextrudována opět o výšku stupně.

> script ke stažení cv1-tocite.gh (ver.gh 0.9.0070)

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook