Archiv autora: Jan Kratochvíl

CV05c – Panelování

Panelování je oblíbenou modelovací metodou, jíž výsledkem je vytvoření 3D vzoru na ploše aplikováním předpřipravené prefabrikované buňky. Pro Rhino existuje panelovací plug-in Paneling Tools (https://wiki.mcneel.com/labs/panelingtools). Pomocí Grasshopperu lze také panelovat, což dokazuje tento příklad. Zásadními vstupy do scriptu je jednak … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

CV05b – Rozděl a spojuj

V minulém příkladu jsme na body vzniklé v místech rozdělení umísťovali geometrii. V tomto příkladu budeme body vzniklé rozdělením spojovat a používat jako podklad pro novou geometrii. Inspirací nám budou sloupy mediatéky v japonském Sendai a kultovní londýnská Okurka. Pokud používáme body vzniklé … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

CV07a – Voxelizace

Z bitmapových editorů známe pixelizaci – záměrnou degradaci bitmapy (nejčastěji čtvercové skupině pixelů je přiřazena jedna společná zprůměrovaná barva). Pixel (picture element) jako obrazový bod nesoucí informaci o jasu a barvě má v 3D světě svůj ekvivalent – voxel. Voxel (volumetric … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

CV01b – Křivka proložená více body

V tomto scriptu je ukázán způsob, jakým se dá zkonstruovat křivka z více jak dvou bodů. Podkladem (parametry) pro zkonstruování křivky jsou tři body vytvořené v Rhinu (_Point). Jsou jimi nakrmeny tři Point (Pt) geometrické parametry. Tento krok se dá učinit … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

CV04c – Modulární fasáda

Další příklad využívající generátoru náhodných čísel (Random), tentokrát na téma náhodného dělení fasády do modulárních bloků. Pro větší drama jsou jednotlivé moduly v závěru scriptu ještě náhodně vysunuty do prostoru. Vstupními parametry jsou délka fasády, počet modulárních os, na které se … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

CV04b – Shuffle fasáda

Jeden z příkladů na náhodné generování panelů na fasádě. Ukázka použití příkazu dispečer (Dispatch) s náhodně vygenerovaným bitovým vzorkem (Pattern). V závěru je použito obarvení (Custom Preview) Vstupními parametry do scriptu jsou především délka fasády, výška jednotlivého patra a počet pater. … Celý příspěvek

Rubriky: příklady | Napsat komentář

UFA Kristallpalast Dresden

Připravil: Viktor Krajan UFA Kristallpalast je jedno z najvýraznejších diel rakúskej skupiny COOP Himmelb(l)au, postavená v rokoch 1993 – 1998 v Drážďanoch v Nemecku. V roku 1999 bola táto budova ocenená Nemeckou cenou za architektúru. Architektonickým zámerom bolo vytvoriť priestor, … Celý příspěvek

Rubriky: reference | Napsat komentář

Metropol Parasol

Připravila: Jana Tomanová Na místě původního městského tržiště měl podle nových plánů vyrůst parkovací dům, výkopové práce však odkryly pozůstatky římské kolonie a plány nabraly doslova opačný směr. Projekt s názvem Metropol Parasol (Městský slunečník) je architektonicky přesvědčivou rekonstrukcí téměř … Celý příspěvek

Rubriky: reference | Napsat komentář

Heydar Aliyev Center

Připravila: Monika Dorňáková Konstrukce Heydar Aliyev centrum vytváří souvislý vztah mezi jeho okolím a interiérem. Náměstí, jako povrch země; přístupné všem jako součást městské zástavby v Bacu, se zvedá obklopujíc neméně veřejné vnitřní prostory. Komplikované útvary jako vlnění, záhyby a … Celý příspěvek

Rubriky: reference | Štítky: | Napsat komentář

OCT Design Museum

Připravila: Aneta Müllerová Budova muzea se nachází v čínském městě Shenzehen, které je v posledních deseti letech považováno za jedno z architektonicky nejvíce se rozvíjejících měst. Stavba, jenž se nachází v blízkosti moře a je považována za novou dominantu města, … Celý příspěvek

Rubriky: reference | Napsat komentář

facebook