CV04b – Shuffle fasáda

Jeden z příkladů na náhodné generování panelů na fasádě. Ukázka použití příkazu dispečer (Dispatch) s náhodně vygenerovaným bitovým vzorkem (Pattern). V závěru je použito obarvení (Custom Preview)

Vstupními parametry do scriptu jsou především délka fasády, výška jednotlivého patra a počet pater. Vzhledem k zadávání rozměrů v milimetrech jsou použity digit scrollery. Dalším z parametrů je number slider určující dělení fasády – počet obkladových panelů na fasádě. Z těchto parametrů jsou vygenerovány body úhlopříček pro zkonstruování kvádru nástrojem Box 2Pt. V datovém toku byla rozštěpena (Graft) série čísel pro jednotlivá patra – čárkovaný datový kabel.

V dalším kroku je vygenerováno bitové pole – hodnoty 1 a 0 (true resp. false). Do generátoru náhodných čísel (Random) vstupuje více semínek (Seed) podle počtu pater. Seznam (List) kvádrů je následně dispečerem (Dispatch) rozdělen na seznam odpovídající hodnotám 0 respektive 1 (rozdělovací vzorek hodnot true resp. false se označuje jako Pattern).

V závěru scriptu jsou pro přehlednost obarveny (Custom Preview) jednotlivé seznamy odlišnými barvami. Parametr barvy je zadán přes Colour Swatch.

Dolní část scriptu generuje sloupky respektive příčle fasády.

> script ke stažení­ cv4-fasada1.gh (ver.gh 0.9.0076)


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook