CV05c – Panelování

Panelování je oblíbenou modelovací metodou, jíž výsledkem je vytvoření 3D vzoru na ploše aplikováním předpřipravené prefabrikované buňky. Pro Rhino existuje panelovací plug-in Paneling Tools (https://wiki.mcneel.com/labs/panelingtools). Pomocí Grasshopperu lze také panelovat, což dokazuje tento příklad.

Zásadními vstupy do scriptu je jednak buňka budoucího vzoru (prefabrikát) a cílová plocha, na kterou se bude buňka aplikovat. Vstupní plocha je pravidelně rozdělena příkazem Isotrim. Řídící Domain ovlivňujeme příkazem Divide Domain² - parametry U a V určují počty rozdělení po šířce respektive po výšce plochy. Pro zjednodušení rozdělujeme plochu pravidelnými úseky, je ji však možné dělit i nepravidelně.

Buňku načteme přes parametr Brep a obalíme ji Bounding Boxem. Samotné panelování zajistí příkaz Surface Morph. Vstupní geometrií je samotná buňka, referenčním boxem je výsledek Bounding Boxu. Pro jednodušší napanelování jsou cílové plochy reparametrizovány (změna absolutních rozměrů na rozměry od 0 do 1). Rozsah cílové buňky na plošce je ve směrech U a V nastaven na maximum (0 až 1). V třetím W směru je možné transformaci buňky ovlivňovat number sliderem.

> script ke stažení­ panelovani.gh (ver.gh 0.9.0076)

Ukázky možných prefabrikátů buněk a jejich napanelování na plochu:

 

 


další články v rubrice

CV01a – Čára mezi dvěma body
CV01b – Křivka proložená více body
CV02a – Rastr sloupů
CV02b – Přímočaré schodiště
CV02c – Točité schodiště
CV03a – Skříňka
CV04a – Listopad
CV04b – Shuffle fasáda
CV04c – Modulární fasáda
CV05a – Sloupky na křivce

facebook