Eden Project

Připravila: Markéta Kamená

Komplex skleníků se z hlediska nových forem nachází na pomezí, můžeme jej proto zařadit do skupiny hybrid. Tvar jednotlivých kupolí má nejblíže k typu blob, avšak celý komplex připomíná bujení zasahující krajinu, tedy typ cluster. Protože je komplex nadřazen celku, považuji za správné nazývat jej clusterem.

Prostředí pro zcela odlišné biomy vyžaduje i stavbu odlišnou na první pohled. Architekt za pomoci digitálních technologií navrhl soustavu kupolí, která skrývá hermeticky uzavřené celky. Skeletová nosná konstrukce, vycházející z principu Fullerovy kupole, a membránový plášť umožňují v maximální možné míře průchod přirozeného denního světla. Skleníky Eden Project jsou vybudovány z trubkové oceli, která tvoří šestiúhelníky vyplněné ultralehkými plasty. Zateplení zajišťuje několik vrstev UV transparentní fólie, které jsou ukotveny na šestiúhelnících a nafouknuty.

Tato velice odlišná architektonická struktura na první pohled „parazituje” na krajině. Je třeba však vědět, že komplex skleníků byl zbudován v místech vytěženého lomu, tedy v nenávratně poškozené kulturní krajině. Provozování skleníků by mělo být navíc přírodě prospěšné. Nejen že se zde pěstují v přírodě ohrožené druhy rostlin, čímž se brání jejich vyhynutí, rovněž provozování budovy je ekonomické. Využívá se přírodních obnovitelných zdrojů energie, jako je např. biomasa nebo štěpka. Politika instituce si také uvědomuje problémovost těžko recyklovatelných nebo nerecyklovatelných odpadů, která naše společnost produkuje. Využívá je pro tvorbu sochařských děl, která jsou v komplexu umístěna.

Architekt: Nicholas Grimshaw
Konstruktér: Anthony Hunt
Lokalita: St Blazey, Cornwall, Velká Británie
Otevření: 2001
Inspirace: Pillow Dome – Jay Baldwin
Konstrukce: ocelové rámy, termoplast
Funkce: skleníky s největšími umělými biomy na zemi
Účel: chrání ohrožené druhy rostlin před vyhynutím
Výška bublin: cca 50m
Teplota uvnitř: 18 – 35°C
Rostliny: více než 100 000 (cca 5 000 druhů)

Zdroje:
www.edenproject.com http://en.wikipedia.org/wiki/Eden_Project http://www.tixik.com/cs/eden-project-2366917.htm


další články v rubrice

Winnipeg Skating Shelters
Bloomberg pavilion
Nakagin Capsule Tower
Eden Project

facebook