Deformace podle plochy

Deformace podle plochy / Flow along Surface patří k pokročilejšímu typu transformace (v této kategorii příkaz také naleznete). Podobá se příkazu Deformace podle křivky /Flow along Curve, který ale pracuje jen v jedné dimensi. Oba příkazy deformují vstupní geometrii na základě rozdílu mezi výchozím a cílovým povrchem, respektive křivkou. Kromě obecné deformace tak může být příkaz užit k namapování geometrie na libovolný povrch.

Příklad I.

Nejprve si vytvoříme čtvercovou plochu, kterou si zkopírujeme a u kopie zvýšíme počet řídících bodů (pomocí   Rekonstruovat / Rebuild) tak, abychom mohli povrch vhodně deformovat.

Na první plochu umístíme hranoly s totožnou postavou a rozdílnými výškami.

Následuje samotný příkaz  Deformace podle plochy / Flow along Surface, u kterého označíte všechny hranoly, následně výchozí a nakonec cílovou plochu. Snažte se označit obě plochy na steném místě, aby se operace provedla podle očekávání.

Pokud před spuštěním příkazu zapnete Zaznamenávat historii / Record History, změna geometrie cílové plochy bude nadále transformovat sestavu hranolů.

Všimněte si, že deformací nebyl dotčen vzájemný vztah hranolů. Na obrázku je vidět zachovaná tečnost.


 Příklad II.

V druhém příkladu namapujeme na povrch anuloidu hexagonální síť.

Začneme vytvořením americké koblihy příkazem  anuloid / torus. Anuloid nelze rozvinout, a tak si pro naši lepší představu o výsledku zjistíme  jeho základní rozměry – obvod vnějšího prstence a obvod průřezu. Podle těchto rozměrů si vytvoříme výchozí rovinnou plochu.

Do výchozí plochy si nakreslíme sestavu šestiúhelníků tak, aby přesně končily na hranicích plochy a aby na sebe ve výsledku bezešvě navazovaly.

Pak už zbývá jen příkaz  Deformace podle plochy / Flow along Surface.


další články v rubrice

Deformace podle plochy

facebook