UFA Kristallpalast Dresden

Připravil: Viktor Krajan

UFA Kristallpalast je jedno z najvýraznejších diel rakúskej skupiny COOP Himmelb(l)au, postavená v rokoch 1993 – 1998 v Drážďanoch v Nemecku. V roku 1999 bola táto budova ocenená Nemeckou cenou za architektúru.
Architektonickým zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý by nielen priťahoval pozornosť a vzbudzoval emócie, ale ktorý by sa stal dôstojným miestom stretávania miestnych obyvateľov.
Kompozičné a dispozičné riešenie pozostáva z dvoch opticky aj funkčne diferencovaných celkov: masívny betónový blok, obsahujúci osem kinosál rôznych veľkostí s 2 600 miestami na sedenie a transparentný sklený „kryštáľ“ slúziaci ako vstupný priestor ku kinosálam a zároveň ako mestské fórum zároveň. „Kryštáľ“ obsahuje aj volne zavesenú dvojkuželovitú hmotu ktorá slúži ako kaviareň a bar.
Konštrukciu tvorí oceľový nosný skelet so sklenými výplňami. Kinoblok je z oceľobetónu.

Autor: Coop Himmelb(l)au | www.coop-himmelblau.at
Lokalita: Drážďany, Nemecko
Realizácia: 1993-1998


další články v rubrice

UFA Kristallpalast Dresden
EYE Holandský filmový institut
The Crystal
Farní kostel svaté Moniky
Baskické ministerstvo zdravotnictví
Bogota International Convention Center
Run Run Shaw Creative Media Centre
La fonction oblique
Restaurace a provozní budova Trollveggen
Bloomberg Pavilion

facebook