Přístavní terminál Yokohama

Připravil: Petr Štukheil

V roce 1994 vyhrál londýnský ateliér FOA mezinárodní soutěž na přístavní terminál v Yokohama (Japonsko). Klient navrhl jako východisko projektu koncept ri-wa-minato, zprostředkování mezi různostmi. Různostmi se rozumí rozhraní mezi zahradou a přístavem, ale také mezi obyvateli Yokohamy a zbytkem světa. Náš návrh na nový yokohamský terminál byl spíše „artefaktuálním“ než zobrazivým zprostředkováním mezi dvěma prvky uvedeného konceptu.

Artefakt funguje jako zprostředkující zařízení mezi dvěma velkými sociálními mechanismy, které dohromady tvoří novou instituci: systém yokohamských veřejných prostor a řízení provozu osobní lodní dopravy. Veřejný prostor se zabaluje kolem terminálu, nedbá na jeho symbolický význam brány do města, dekóduje rituály cestování a funkční strukturu, je to krajina bez instrukcí pro pobyt v ní.

Navrhované řešení redukovalo množství energie potřebné k přechodu z jedné situace do druhé, od místních obyvatel k cizím návštěvníkům atd. Terminál se stal prvním průnikem do městského prostoru v Yokohamské zátoce. Krajina, veřejný prostor, volně přechází z města do zátoky a prolíná se s vnitřními prostory terminálu. Výraz landscapu podporuje prostorové členění celé stavby i materiálové řešení povrchů. Objevují se zde „krajinotvorné“ prvky, samozřejmě v přeneseném významu, jako například delta, záliv, kaňon, řečiště, nábřeží, pohoří atd.

Zaklenutí vnitřního prostoru terminálu se dá přirovnat k origami, které využívá lomenice jako základního prvku prostorové tuhosti.

Autor: FOA (Foreign Office Architects)
Lokace: Yokohama, Japonsko
Soutěž: 1994
Realizace: 2000–02

Zdroje:
http://www.archidose.org/Jul02/070802.html
http://www.osanbashi.com/en/guide/index.html
http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=527
http://www.panoramio.com/


další články v rubrice

Metropol Parasol
Vulcano Buono
Paul Klee Zentrum
Přístavní terminál Yokohama
Norský pavilon na Expo 2010

facebook