Vulcano Buono

Připravil: Jan Kříž

Dům se s krajinou organicky propojuje a navenek se projevuje jako nový vrchol v krajině, jako její nová organická součást. Druhým klíčovým prvkem je umístění vnitřního náměstí v rámci budovy, který umožňuje navození pocitu městského prostředí a vnímání lidského chování a temperamentních charakterů, které jsou pro Itálii, a pro oblast Neapole obzvlášť, typické.

Tyto základní přístupy definovaly výslednou podobu projektu Vulcano Bono. Dům je produktem silné myšlenky, která se odvrací od osvědčených a standardních řešení. Tyto dvě premisy jsou výsledkem touhy uniknout dočasným konstrukcím kontejnerů bez identity, kterými denně proudí stovky lidí. Tyto krabice na zboží ale svým návštěvníkům nenabízejí byť jen nepatrnou možnost interakce, či dokonce kontaktu a navázání vztahů, tak jak se to běžně dělo, a někde snad ještě děje, na městských tržištích.

Autor: Renzo Piano | www.rpbw.com
Lokace: Nola, Itálie
Realizace: 1995 – 2007

Zdroj:
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=arch&action=show&id=2519


další články v rubrice

Metropol Parasol
Vulcano Buono
Paul Klee Zentrum
Přístavní terminál Yokohama
Norský pavilon na Expo 2010

facebook