Sportovní centrum Zamet

Připravila: Marie Brabcová

Sportovní centrum Zamet se nachází v městské čtvrti Zamet ve městě Rijeka. Projekt zahrnuje objekty sportovní haly, městského úřadu a knihovny, obchodních a servisních zařízení a garáží. Hlavním architektonickým prvkem centra Zamet jsou stuhy, které se táhnou v severojižním směru a fungují zároveň jako designový a urbanistický prvek místa. Tyto pásky byly inspirovány druhem horniny typickým pro tento region, tzv. groma, který je v celém sportovním komplexu uměle interpretován pomocí barev a tvarů. Povrch stuh je pokryt keramickým obkladem navrženým samotnými architekty a vyrobeným speciálně pro tento projekt. Přirozené osvětlení haly je umožněno velkorozponovými ocelovými nosníky různých výšek.

Hala byla navržena podle nejnovějších norem pro pořádání hlavních mezinárodních sportovních událostí. Koncept haly je založen na pružnosti prostoru a obsahuje všechny podpůrné zázemí pro odbornou přípravu a soutěže včetně velkokapacitního hlediště využívajícího systému teleskopických stojanů, které umožňují nenáročnou přeměnu pro každodenní použití, stejně tak pro jiné činnosti, jakými jsou koncerty, konference a kongresy. Vybrané vnitřní materiály – dřevo a akustické panely – podtrhují tuto multifunkčnost. Hlavní vstup do haly a dalších zařízení se nachází na západní straně z veřejného prostranství před objektem a z podzemních garáží.

Autor: 3LHD
Lokace:  Zamet, Rijeka, Chorvatsko
Realizace: 2009

Zdroj:
www.archdaily.com
www.architeria.com
http://www.archiweb.cz/buildings.php?&action=show&id=2381


další články v rubrice

Heydar Aliyev Center
Altánek v Moskvě
Dánský pavilon na Expo 2010
Wave Residence
ARCAM – Architectuur Centrum Amsterdam
Pod Exhibition pavilion
Sportovní centrum Zamet
Autobusová zastávka v Casar de Cáceres
Centrum pro rozvoj digitálních médií Eyebeam
Skokanský můstek Holmenkollen

facebook