Umicore Hoboken

Připravila: Tamara Bemerová

Nová devítipodlažní administrativní budova přiléhá k stávající budově společnosti, konstrukčně je však nezávislá. Její tvar je tvořen prostorovou železobetonovou skořepinou a řadou vizuálně průběžných ocelobetonových sloupů. Konstrukční části, které jsou ohraničeny skořepinou, jsou nepravidelně uspořádané, mírně nad sebou rotují.

Hlavní myšlenkou architekta při vytváření návrhu byla dovést návštěvníky vizuálně k nové recepci způsobem „následování stuhy“. Stavba má představovat stuhu gymnastky, která se zvedá ze země, pluje vzduchem a pomalu šplhá na vrchol stávající budovy.

Materiálem pro stavbu byl zvolen beton, který je ideální pro splnění potřeby velkých trámů podporujících sloupy ve vyšších podlažích i vytvoření skořepiny přenášející vertikální zatížení do sloupů. Dalšími výhodami použití betonu je hospodárnost volného tvaru konstrukce a jejích vykonzolovaných částí.

Budova má sklon ke kroucení ve směru hodinových ručiček od působení stálého zatížení. Ke stanovení předpokládaných posunů prosklené fasády byly celkové krátkodobé a dlouhodobé účinky šikmých sloupů podrobně studovány pomocí simulací na 3D modelech. Maximální vypočtený rozdíl v krátkodobých a dlouhodobých vodorovných posunech mezi jednotlivými deskami na různých úrovních byl 18 mm. Rámy prosklené fasády byly navrženy tak, aby byly schopny tyto posuny zachycovat bez přitížení skla a současně aby chránily sklo před zatížením větrem

Pro urychlení postupu výstavby byl použit speciální rychle tuhnoucí beton. Vývoj jeho pevností byl sledován v reálném čase zkoušením kostek betonovaných na stavbě průběžně každý den. Požadovaná charakteristická krychelná pevnost 40 MPa byla dosahována za méně než čtyři dny.

Autor: Conix Architects
Lokace: Hoboken, Antverpy
Realizace: 2007-2009

Zdroje:
http://earch.cz
http://www.dezeen.com
http://homeize.com


další články v rubrice

Heydar Aliyev Center
Altánek v Moskvě
Dánský pavilon na Expo 2010
Wave Residence
ARCAM – Architectuur Centrum Amsterdam
Pod Exhibition pavilion
Sportovní centrum Zamet
Autobusová zastávka v Casar de Cáceres
Centrum pro rozvoj digitálních médií Eyebeam
Skokanský můstek Holmenkollen

facebook