Autobusová zastávka Hoofdorp

Připravil: Jan Havlíček

Začátkem roku 2003 byla postavena autobusová zastávka v předpolí hoofsdorpské nemocnice Spaarne. Toto zařízení je umístěno uprostřed náměstí, je to veřejný prostor ve formě ostrůvku, který slouží jako styčný bod pro místní autobusovou dopravu. Návrh tohoto typu budovy bývá obvykle neutrální, ale zde bylo cílem vytvořit silnou individuální představu, která by byla méně strohá a všeobecně nijaká. Z tohoto důvodu byla stavba postavena v tradici Oscara Niemayera jako průsečík bílého modernismu s černým barokem.

Budova je celá postavena ze zpěněného polystyrenu a polyesteru a je to největší stavba ze syntetického materiálu (50 x 10 x 5 m). Z daného rozpočtu by ji nikdy nebylo možné vytvořit konvenčními metodami.

Lidé se často pozastavují nad jejím tvarem a tím, co znamená. Na to je řada možných odpovědí. Správná odpověď z hlediska architektury je, že se na ni dá pohlížet jako na velký bludný balvan ohlazený chozením a pohledy. Správná odpověď z filozofického hlediska je, že může být považována za formu, která ještě nebyla vymyšlena, ale která se jednoduše dala objevit. Správná odpověď z hlediska procesu navrhování je, že se na ní dá pohlížet jako na konečnou fázi vývoje tohoto procesu, který byl v tomto případě poněkud intuitivní kvůli neznámému technickému terénu, ve kterém jsme se všichni museli pohybovat. Všechny tyto odpovědi jsou zároveň správné i bezvýznamné. Jako bílý obličej gejši, každý názor a představa se může promítat do budovy a ona sama nemá žádné odpovědi.

V roce 2006 byla barva stavby změněna z bílé na oranžovou.

Autor: NIO architecten
Lokace: předpolí Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp, Nizozemsko
investor: Schiphol Project Consult
Dodavatel: inženýrské práce: Ingenieursbureau Zonneveld & Engiplast
Projekt: 1999
Dokončení: 2003
Náklady: € 1.000.000

Zdroj:
http://www.nio.nl


další články v rubrice

Pekingská kancelář eegoo
Riverside Transport Museum
Autobusová zastávka Hoofdorp
China Wood Sculpture Museum
MAXXI, Muzeum pro umění 21. století

facebook