Pekingská kancelář eegoo

Připravil: Jan Franců

Nová Pekingská kancelář pro firmu eegoo je protikladem klasické kancelářské typologie, kde tradičně dominuje objemová organizace a tvar programu. Jak někteří tvrdí, forma následuje funkci. Naopak, to, co lze zažít je tok formy a proudění vytvořené buněčnou sekvencí. Pekingská eegoo kancelář je prostor pro otevřenou diskusi a rozhodování, kde myšlenky mohou volně proudit od soukromého do veřejného, z buňky do buňky.

Organizace uzlové sekvence je dána programem, ve kterém se vytvořené buňky liší co do velikosti a použití, od soukromé kanceláře až po knihovnu a kavárnu. Oběh meandrů kolem jádra budovy se ve velikosti přizpůsobuje okolní funkci. Cesta je největší v blízkosti větších veřejných buněk kavárny a materiálové knihovny a užšími kolem menších soukromých kanceláří.

Úpravy povrchů odpovídají funkci prostorů, kde jednotlivé funkce jsou vyjádřené jako gradient měkkých až tvrdých materiálů. Recepce je vybavena povrchem připomínajicí zvlněnou kapalinu, zatímco v blízkosti malé kanceláře připomíná padák z lomených plošek.

Menší buňky mají schopnost se sloučit a vytvořit větší prostor veřejného či soukromého sektoru. Centrální zasedací místnost je tvořena trojicí menších buněk, které můžou být spojeny do jedné velké buňky. Každá buňka je vyjádřena sugestivní hranicí, jedna polovina pevnou zdí, nebo rámem a druhá polovina poddajným materiálem, podobným záclonám, aby bylo možné prostory spojit a vytvořít centrální zasedací místnost. Napodobování tohoto konceptu může být stůl rozdělen do tří menších jednacích stolů, které se použijí v nových prostorách.

Prostor nenuceně rozšiřuje dynamiku eegoo kanceláře v každém okamžiku.

Autoři: dEEP Architects
Lokace: Peking, Čína.
Realizace: 2011

Odkazy:
http://www.archdaily.com/194769/eegoo-offices-deep-architects/


další články v rubrice

Pekingská kancelář eegoo
Riverside Transport Museum
Autobusová zastávka Hoofdorp
China Wood Sculpture Museum
MAXXI, Muzeum pro umění 21. století

facebook