Fluidní transformace profilu po křivce

V mnoha návrzích nových forem se objevuje potřeba kopírovat profil po křivce (ať už ve vertikálním, nebo horizontálním směru). Tento skript vyžaduje v úvodu načtení dvou křivek: pro cestu a samotný kopírovaný profil. První bod cesty musí začínat v globální rovině v z = 0. Nabízené transformace po cestě jsou zvětšování a otáčení. Otáčení je ve skriptu řešeno lineárně parametricky definovaným přírůstkem úhlu, zvětšování je vyřešeno pomocí Graph Mapperu (Bezier). Současně je možné nastavit velikost modulu a mezery mezi prvky.

> stáhněte si script-fluidskyscraper.gh (gh 0.9.0014)


další články v rubrice

Fluidní transformace profilu po křivce
Generátor nářezového plánu
Generování krajiny bitmapou
Vaflování

facebook