Vaflování

Jednou z metod, kterou lze snadno popsat a zkonstruovat zborcené plochy, bloby a jiné složité tvary je tzv. vaflování. Těžko říct, komu tato metoda připomíná oplatku, mně každopádně ne.

Popisovanou plochou jsou proloženy ve dvou směrech konstrukční roviny, z jejichž průniků se odvozují rovinné průřezy. Metoda vaflování je velmi oblíbená především díky dostupnosti laserových řezaček. Vzhledem k tomu, že řezačky pracují ve dvou osách, je vhodnější používat tenké materiály, jejichž krátké hrany eliminují všudypřítomný nesoulad s křivostí plochy.

Předložený script vafluje po vzoru rovnoběžek a poledníků. Poněvadž je pro zkonstruování poledníků kardinálně důležitá střední osa, nehodí se skript pro tělesa, jimiž přímá vnitřní osa proložit nejde. Zahloubení do vodorovných a svislých profilů je nastaveno na 2/3 šířky profilu. Pokud je zvolená šířka profilu malá a tloušťka materiálu naopak silná, nemusí 2/3 stačit. Poledníky jsou zkonstruovány vytažením obdélníkové plochy po dvou křivkách.

> stáhněte si script-waffle.gh (gh 0.9.0014)

Kromě prostorového náhledu struktury generuje script i nářezový plán. Před posláním na řezačku je nutné pozici profilů na desce zoptimalizovat.


 


další články v rubrice

Fluidní transformace profilu po křivce
Generátor nářezového plánu
Generování krajiny bitmapou
Vaflování

facebook