Generátor nářezového plánu

Jednou z metod při výrobě modelů nových forem je vrstvení (Lisa Iwamoto jí říká sectioning). Podstatou je popsání tvaru pomocí na sobě navrstvených plošných desek, které v praxi zpravidla zpracovává laserová řezačka.

Níže uvedený script zanalyzuje 3D těleso a po nastavení tloušťky materiálu vytvoří kromě náhledu rozvrstveného modelu i nářezový plán pro laserovou řezačku. Za spolupráci při scriptování děkuji arch. Milanu Domkářovi.

> stáhněte si script-rezacka.gh (gh 0.9.0014)

 

Na tomto obrázku vidíte původní těleso, které vzniklo booleovským odečtením skupiny koulí od kvádru:

 

Script proloží tělesem řezové roviny v modulu odpovídajícím tloušťce materiálu:

 

 

Script současně vytvoří náhled výsledného fyzického modelu – tímto způsobem můžete simulovat různé tloušťky materiálu a zvolit nejvhodnější rozlišení pro popsání vašeho modelu:

 

Nejdůležitějším výstupem scriptu je nářezový plán. Parametrem můžete měnit vzdálenost mezi jednotlivými profily. (pozn. script vytvoří pouze jeden sloupec profilů, pro řezačku si upravte rozložení profilů do více sloupců podle rozměru desky a pracovního prostoru řezačky):

 

Při menší tloušťce materiálu narůstá „fyzické rozlišení“ modelu:

 

Užití scriptu v návrhu studentky Barbory Olivíkové:

 

Ukázka realizace metodou sectioningu:

(repro z knihy Digital Fabrications: Architectural and Material Techniques)

 


další články v rubrice

Fluidní transformace profilu po křivce
Generátor nářezového plánu
Generování krajiny bitmapou
Vaflování

facebook