Almere Urban Entertainment Centre

Připravila: Markéta Wallo

Almere ve své dnešní podobě vzniklo jako satelit pro obyvatele Amsterdamu a stále více bylo vidět, že zde chybí nějaké opravdové jádro, kam by místní mohli směřovat za nákupy, kulturou a zábavou. Nová výstavba v centru města se pod záštitou Rema Koolhaase stala prestižním projektem pro řadu architektů.

Městské zábavní centrum zahrnuje na 16 000m2 několik budov s různými funkcemi, seskupených kolem nově vytvořeného náměstí. Tyto stavby tvoří jižní okraj městského centra a za nimi se nachází už jen vodní hladina. Jsou vyzdviženy na 4m vysokém pódiu, pod kterým je ukryto parkoviště. Použitím různých tvarů a materiálů se William Alsop snažil vytvořit novou bohatou městskou krajinu.

Jádrem komplexu je „Pop Zaal“ – hudební sál, který dnes slouží především jako diskotéka. Je tvořen skořápkou z předpjatého betonu. Má nepravidelný blobovitý tvar, z každé strany vypadá jinak a bez dalších souvislostí je těžko odhadnutelné, v jakém je vlastně měřítku.

Jeho hmota je pokryta jednolitou fasádou tvořenou pláty z předzvětralého zinku. Ze strany náměstí jsou viditelné dva páry oken, které evokují dojem nějaké pohádkové postavičky shlížející na vodní hladinu a dění na náměstí.

Uvnitř se skrývá auditorium, diskotéka, bar a přidružené prostory.

Seříznutou plochou tato stavba komunikuje se sousedním Almere Hotelem, který má naopak přísně geometrický tvar, až na vstupní část, opět organického tvaru. Tato vstupní část je pokryta mosaznými pláty a kulatými okýnky evokujícími námořní výlety a směrem k vodní hladině vyhlíží jedním obrovským žlutým okem-oknem.

Autor:  William Alsop, ALSOP ARCHITECTS | www.alsoparchitects.com
Adresa:  Almere, Nizozemí
Realizace: 2003

Zdroje:
www.alsoparchitects.com
http://www.travelintelligence.com/travel-writing/almere-last-exit-utopia


další články v rubrice

OCT Design Museum
The Sage Gateshead
Ark Nova
Vyhlídková věž v helsinské ZOO
Pod Exhibition Pavilion
The Bubble – BMW Pavilion
Admirant Entrance Building
Chanel Mobile Art Pavilion
Leviathan
Bubbletecture H

facebook