The Bubble – BMW Pavilion

Připravil: Martin Jirka

Bublina
Kvůli účinku povrchového napětí se kapka snaží zaujmout kulatý tvar. Avšak její viskozita, tuhost, atmosférické tření a další vnější síly tomu brání, a tak se zdeformuje do kapky kouli se blížící. (Wikipedia)

Ještě dříve než se stalo slovní spojení udržitelný rozvoj módním, navrhl Franken první výstavní pavilon BMW. Jeho forma kapky symbolizuje používání čisté energie z reakce vody a vzduchu. Pro vytvoření tohoto tvaru byl použit počítačový program simulující kapku. Tato Bublina je jednou z prvních konstrukcí na světě vytvořených za pomoci digitální techniky od vzhledu až po konstrukci.

Autor:  Bernhard Franken (ABB Architekten) | www.franken-architekten.de
Lokace: IAA 1999, Frankfurt / Main, Německo
Datace: 1999

Zdroje:
http://www.franken-architekten.de
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.060/460


další články v rubrice

OCT Design Museum
The Sage Gateshead
Ark Nova
Vyhlídková věž v helsinské ZOO
Pod Exhibition Pavilion
The Bubble – BMW Pavilion
Admirant Entrance Building
Chanel Mobile Art Pavilion
Leviathan
Bubbletecture H

facebook