Popstage Mezz

Připravil: Ondřej Havlín

Počítačem generovaná forma blobu se jako parazit přimyká k sousední budově. Asymetrický plášť bez oken na první pohled neposkytuje žádné vodítko k náplni budovy. Jedinými otvory jsou „žábry“ na vrcholku budovy, které slouží jako výdechy vzduchotechniky. Smyslná forma tvoří novou identitu místa a je ihned patrná.

Projekt byl dokončen v roce 2003 jako součást regenerace kasáren ve městě Breda v Holandsku. Nová scéna se sálem pro 650 lidí určená pro hudební koncerty se nachází v jihozápadní části areálu a je napojena na budovu bývalé jídelny, která byla dispozičně upravena na kavárnu a bar. Vstup do novostavby je v místech, kde se stýká s budovou původní. Obálka budovy je dvouplášťová, vnější plášť je tvořen hybridní ocelovou-betonovou konstrukcí, oplechovanou předkorodovanými pásy z mědi. Vnitřní uzavřený dřevěný plášť odpovídá akustickým nárokům stavby a zužuje se směrem k jevišti. Mezi plášti je průchozí mezera zhruba jeden metr široká. Mohutné ocelové dveře jsou otevřeny pouze v době konání koncertu, jinak splývají s pláštěm budovy.

Autor: Erick van Egeraat Associated Architects | http://www.erickvanegeraat.com/
Lokace: Breda, Holandsko
Realizace: 2003

Odkazy:
http://openbuildings.com
http://www.dezeen.com


další články v rubrice

OCT Design Museum
The Sage Gateshead
Ark Nova
Vyhlídková věž v helsinské ZOO
Pod Exhibition Pavilion
The Bubble – BMW Pavilion
Admirant Entrance Building
Chanel Mobile Art Pavilion
Leviathan
Bubbletecture H

facebook